راهنمای ثبت نام و نگارش مقالات
 سامانه کاربران
محور های کنفرانس
برنامه های زمان بندی کنفرانس
هزینه های کنفرانس
پوستر کنفرانس

پوستر کنفرانس
پوستر کنفرانس

کمیته علمی


دانشگاه تهران

دانشگاه پنجاب چندیگر، هندوستان

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه شاهد

دانشگاه پیام نور

دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه آزاد اسلامی

شرکت گاز

شهرداری تهران

شرکت توانیر

صفحه اصلی > پیشنهادات
.: پیشنهادات

دبیرخانه کنفرانس مشهد در راستاي ارتقاء سطح خدمت رساني به نویسندگان و برقراري ارتباط با آنان، آماده دریافت نظرات و پيشنهادات شما مي باشد.

لطفا جهت ارسال نظر و پیشنهادات، با ارسال ایمیل به آدرس زير ما را در اين هدف ياري نماييد.


پست الکترونیک : info@emass.ir