راهنمای ثبت نام و نگارش مقالات
 سامانه کاربران
محور های کنفرانس
برنامه های زمان بندی کنفرانس
هزینه های کنفرانس
پوستر کنفرانس

پوستر کنفرانس
پوستر کنفرانس

کمیته علمی


دانشگاه تهران

دانشگاه پنجاب چندیگر، هندوستان

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه شاهد

دانشگاه پیام نور

دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه آزاد اسلامی

شرکت گاز

شهرداری تهران

شرکت توانیر

صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم


تاریخ های مهم کنفرانس مدیریت، حسابداری علوم اجتماعی مشهد

 

حداکثر مهلت ارسال مقالات

30 اسفند 1395

March 20, 2017

اعلام نتایج داوری

حداکثر 5 روز پس از ارسال مقاله

Within 5 days after submission

زمان برگزاری کنفرانس

30 فروردین 1396

April 19, 2017